Zaustavimo nasilje nad starijim osobama

 

Opći cilj

Promicanje prava starijih ljudi da žive slobodni od nasilja.

Svrha: Projekt promiče prava starijih ljudi da žive

slobodni od nasilja, medijskom kampanjom,

radom sa izravnim korisnicima i promocijom ljubičaste boje –

međunarodnog dana svjesnosti protiv nasilja nad starijim osobama.

Financijski podupire:

BESPLATNI broj za pružanje

informacija

i savjeta žrtvama kaznenih

djela i prekršaja

standardiziran je

diljem Europske unije i dostupan

je radnim danom

od 8 do 20 sati. Usluga je besplatna

i anonimna,

te je dostupna na hrvatskom i

engleskom jeziku.

(Nacionalni pozivni centar za

rtve kaznenih

djela i prekršaja)

 

Vrijednost projekta: 102.000,00 HRK

Partner: Građanska inicijativa „Moj grad Sisak“ – GIMG, Sisak,

Josipa Jurja Strossmayera 17

Svrha: Projekt promiče prava starijih ljudi da

žive slobodni od nasilja, medijskom kampanjom,

radom sa izravnim korisnicima i promocijom

ljubičaste boje, međunarodnog dana

svjesnosti protiv nasilja nad starijim osobama.

Ciljevi

Opći cilj

Promicanje prava starijih ljudi da žive slobodni od nasilja.

Sažetak projekta

Silvija Rusac: Nasilje nad starijim osobama

Izloženost starijih osoba nasilju u obitelji

MARINA AJDUKOVIĆ* Izvorni znanstveni rad

SILVIA RUSAC i JELENA OGRESTA