Započeo projekt „Tko se boji godina još?“

Učilište za obrazovanje odraslih – Praxis partner je Matici umirovljenika Trnje – Zagreb na projektu „Tko se boji godina još?“.

Projektom će se povećat kvaliteta i opseg usluga za umirovljenike te se bolje organizirati rad Matice umirovljenika Trnje – Zagreb. Glavni ciljevi projekta su: jačanje kapaciteta Matice umirovljenika Trnje – Zagreb i Centra za kvalitetu života „Forum 50+“ za provođenje inovativnih programa aktivnog starenja, u suradnji s Učilištem za obrazovanje odraslih – Praxis, u području nutricionizma, muzikoterapije, terapije plesom i pokretom te jačanje kapaciteta Matice umirovljenika Trnje – Zagreb i Centra za kvalitetu života „Forum 50+“ za razvoj socijalnih inovacija namijenjenih povećanju kvalitete života i socijalne uključenosti umirovljenika u području prevencije i zaštite od zlostavljanja osoba starije životne dobi.

Nositelj projekta je Matica umirovljenika Trnje – Zagreb u partnerstvu sa Centrom za kvalitetu života „Forum 50+“ iz Velike Gorice i Učilištem za obrazovanje odraslih – Praxis.

Projekt „Tko se boji godina još?“ je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 1.702.400,00 HRK, a s provedbom je započeo 15. listopada 2020. i trajat će do 15. listopada 2022. godine.

Osoba za više informacija je Nada Matić, voditeljica projekta. Kontakt: infomaticaumirovljenikatrnje@gmail.com

Link: Europski strukturni i investicijski fondovi, Europski socijalni fond