Webinar o nasilju nad starijima

Dana 25.04.2017. održan je prvi Webinar na teme Pravni aspekti i protokol o

nasilju

Dionici:

Adnistricija. Marko Bukovac

Moderator: Ivan Svetopetrić

Promotiri

mr. sc. Ivan Svetopetrić (Forum 50+)
Tihomir Lavor i Ivančica Velić (GIMG Sisak)
Ana Paska (Hrvatski pravni centar – HPC)
Sanja Radica (‎Zaklada “Zajednički put”)

Webinar možete pogledati