Usamljenost starijih osoba

Sažetak projekta

Projekt je usmjeren na osvještavanje potrebe za podrškom osobama 75+, koje žive same,

u riziku od usamljenosti, medijskom kampanjom, tribinom i utvrđivanjem mogućnosti

u vidu mjera i aktivnosti za prevenciju usamljenosti.

Vrijeme provedbe: 1.6.-31.12.2018.

Financijski podupire

Grb_ZZagrebačka županija

Vrijednost: 15.000,00 HRK

Projektni tim:

Mr.sc. Ivan Svetopetrić, voditelj, predsjednik udruge;

Dr. sc. Daša Poredoš Lavor, stručni izvoditelj

Melita Uroić Štefanko, tajnica Udruge, organizacija i administracija

Cilj

Osvještavanje potreba i mogućnosti za smanjenje usamljenosti starijih osoba.

Aktivnosti

1. Medijska kampanja (Radio i Internet portali: Samobor, Vrbovec i City radio Velika Gorica; Tisak:

Reporter VG, Samoborski Glasnik i Vrbovečke novine)

2. Tribina: „Usamljenost starijih osoba – izazovi i mogućnosti“;

Program tribin

–  Prezentacija istraživanja usamljenosti i

–  Sociološki aspekti starenja

–  Tehničke i organizacijske mogućnosti podrške starijim osobama – primjeri dobre prakse u RH,

EU i svijetu (inovativne socijalne usluge, telemedicina, robotika i dru)

Ciljane skupine (u 12 općina Zagrebačke županije):

1. Do 4.000 osoba u dobi 75+ ( 790 korisnika);

2. Lokalna uprava i ustanove (100 osoba);

3. Opća populacija građana (100.000 radio slušatelja i korisnika informativnih listića)

Očekivani rezultati

1. Izrađen Koncept mogućeg načina stalnog servisa za smanjenje usamljenosti starijih osoba

u obliku mjera i aktivnosti koje je moguće realizirati u narednom periodu iz raznih financijskih izvora.

2. Povećana svijest javnosti o potrebi podrške starijim osobama zbog usamljenosti i saznanje

starijih osoba o mogućnostima smanjenja usamljenosti;