Ppt Tribina Usamljenost starijih osoba – izazovi i mogućnosti

Mr. sc. Ivan Svetopetrić: O Forumu 50+ i Prezentacija projekta

Marija Žirović: Usamljenost starijih osoba – sociološki aspekti

Sanda Puljiz Vidović: Usamljenost starijih

dr, sc, Daša Poredoš Lavor: Prevencija usamljenosti starijih osoba – promjeri iz prakse

Mr. sc. Ivan Svetopetrić: Digitalne tehnologije i usamljenost starijih osoba