Testiranje aplikacija za starije osobe

Mobilno doba osigurava uključivanje starijih osoba u digitalne javne usluge zahvaljujući

razvoju mobilnih aplikacija koje se lako prilagođavaju korisnicima, temeljene na otvorenim vladinim podacima.

Takve mobilne aplikacije bit će testirane na zajedničkim radionicama održanim na četiri pilot mjesta u Europi,

a to su Velika Britanija, Njemačka, Španjolska i Grčka.