Ljudski potencijali

Ljudski potencijali Foruma 50+:

Odgovorne osobe:

Marija Bošnjak, prof.,  predsjednica

mr. sc. Ivan Svetopetrić, član;

Organizatori korisnika u provedbe projekata

  1. Melita Uroić Štefanko, poslovna organizacija, evidencije i administracija;
  2. Stjepan Šantek, organizator aktivnosti.

Instrukcije iz matematike

Biserka Zubek Kovačević, profesor matematike

Program “e-Facilitacije”

Suzana Pavić, prof

Socijalna skrb :

Dr. sc. Daša Poredoš Lavor, soc. rada

Marija Žirović, mag. soc. rada;

Zdravo starenje

Ivan Novosel, sportski trener;

Fitness Ventura;

Stalni vanjski suradnici

prof.dr.sc. Silvia Rusac, Socijalna gerontologija

Vlasta Pastuović Aleksić, mag. lik.um, likovni umjetnik

prof. Sanda Puljiz Vidović, dipl. psiholog