Provedba projekta Zdravo starenje i međugeneracijsko učenje

Nastavljamo provedbu projekta

Zdravo starenje i međugeneracijska solidarnost

Besplatne instrukcije iz matematike

 Besplatni ICT tečaj

1. Među generacijsko učenje

1.1. Instrukcije iz matematike

Besplatne instrukcije iz matematike za učenike 1. razreda

Srednje strukovne škole Velika Gorica

Instrukror Franjo Šego, umirovljeni profesor matematike

Početak: rujan 2017.

1.2. Digitalno uključivanje

Instruktor: Zaposlena mlađa osoba

2. Sportsko rekreativne aktivnosti

2.1. Tjelovježba

3. Kulturno zabavne aktivnosti

3.1. Druženje

Projekt podupire grad Velika Gorica.