Projekt “eSenior – digitalna pomoć na daljinu

eSenior – Digitalna pomoć na daljinu

Donator: HEP – Hrvatska elektroprivreda i

Grb_Z Zagrebačka županija

Vrijednost:  9.000,00

Područje provedbe: Zagrebačka županija

Trajanje projekta: 8 mjeseci

Voditelj projekta: mr. sc. Ivan Svetopetrić

Cilj projekta: Poticanje neovisnoga življenja korištenjem javnih e-servisa u vlastitom domu;

Korisnici

Izravna korisnička skupina 061 (osobe starije životne dobi)

095 (umirovljenici)

 

800

Neizravna korisnička skupina 019 (građani – opća populacija) 2.000
Osnovni tip usluge 11.1.1. Pomoć i podrška starijim osobama

 Aktivnosti:

  1. SMS, e-mail i telefonska obavijest na 800 adresa naših dosadašnjih korisnika;
  2. Kupnja licence i preuzimanje platforme „TeamViewer“;
  3. Izbor i ugovaranje instruktora digitalne podrške;
  4. Telefonski naputci o korištenju servisa;
  5. Vidljivost.

Očekivani rezultati:

Osposobljenost najmanje 40 starijih osoba u vlastitom domu. za korištenje najmanje 10 aplikacija e-servisa javne uprave

Izvještavanje, monitoring, evaluacija

Predbilježbe na telefon 091 976 8357