Priprema podrške starijim osobama na daljinu

U okviru projekta “Tko se boji godina još?”, koji u cijelosti financira EU iz ESF-a, dana 1.6.2021. održana je radionica u provedbi Programa za sprječavanje
usamljenosti – “Podrška na daljinu: E-facilitator”. Radionicu je vodio Ivan Svetopetrić, koordinator Foruma 50+.

Radionici je bilo prisutno 9 starijih osoba iz Velike Gorice. Prisutni su upoznati da mogu besplatno koristiti online podršku na daljinu od strane 8 volontera koji su educirani po posebnom programu i stekli neformalne kompetencije za e Facilitatora (digitalna podrška starijim osobama na daljinu).

Korisnici su dobili sve kontakte e Facilitatora i izrazili zadovoljstvo sa ovakvom podrškom, koja kreće odmah po uspostavi kontakata e Facilitatora i korisnika.