Potporom je:

  1. Zaposlena mlada osoba na 8 mjeseci i upućena na edukaciju za Voditelja EU projekata
  2. Nabavljena su 2 prijenosna računala
  3. U ICT edukaciju uključuje se veći broj starijih osoba i proširuju usluge na područja gdje nisu razvijene.

Potpora

Detaljnije

Sažetak projekta