Održana tribina PREVENCIJA NASILJA NAD STARIJIM OSOBAMA

Forum 50+ organizirao je Tribinu, u sklopu provedbe projekta „Tko se  boji godina još?“. Tribina je provedba „Inovativnog programa “Kažem što mislim, mislim što kažem” –  prevencija nasilja nad osobama starije životne dobi, o koje

m je uvodno izvijestio Ivan Svetopetrić,

koordinator na projektu. Temeljem ovog programa obavljeno je znanstveno istraživanje o utjecaju komunikacije u prevenciji nasilja.

Rezultate istraživanja predstavila je prof. dr.sc. Silvia Rusac, voditeljica Programa i suradnice na programu

 

dr. sc. Daša Poredoš Lavor na temu: Utjecaj komunikacije u prevenciji nasilja sa sociološkog gledišta i Sanda Puljiz Vidović, prof.na temu Utjecaj komunikacije u prevenciji nasilja sa psihološkog gledišta.

 

Tribini su prisustvovala 26 sudionika. Na tribini su donijeti zaključci u vidu Smjernica i preporu ka za prevenciju nasilja nad starijim osobama.