Najava tribine

Forum 50+ organizira Tribinu u sklopu provedbe projekta „Tko se  boji godina još?“. Tribina je aktivnost u provedbi „Inovativnog programa “Kažem što mislim, mislim što kažem” –  prevencija nasilja nad osobama starije životne dobi. Temeljem ovog programa obavljeno je znanstveno istraživanje o utjecaju komunikacije u prevenciji nasilja.

Tribina će se održati, online na platformi ZOOM, dana 22.11.2021. sa početkom u 10.30.
Program tribine

  1. Uvod u projektne aktivnosti – mr.sc. Ivan Svetopetrić, projektni koordinator Foruma 50+;
  2. Prezentacija istraživanja – prof. dr.sc. Silvia Rusac;
  3. Utjecaj komunikacije u prevenciji nasilja sa sociološkog gledišta – dr. sc, Daša Poredoš Lavor;
  4. Utjecaj komunikacije u prevenciji nasilja sa psihološkog gledišta – Sanda Puljiz Vidović, prof.

Na tribini će se predstaviti i rezultati tog istraživanja, smjernice i preporuke za prevenciju nasilja nad starijim osobama.