CILJEVI, PODRUČJA DJELOVANJA I CILJNE SKUPINE UDRUGE

Zadrugari

Ciljevi

Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređenje kvalitete života građana, mladih, nezaposlenih, osoba starije životne dobi i umirovljenika.

Područje djelovanja

Područja djelovanja Udruge sukladno cilju su: demokratska politička kultura, hobizam, kultura i umjetnost, ljudska prava, međunarodna suradnja, obrazovanje, znanost i istraživanje, održivi razvoj, socijalna djelatnost i zaštita zdravlja.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge su:

 1. održavanje seminara, tečajeva, predavanja i radionica vezanih uz ciljeve Udruge;
 2. izrada i provođenje projekata iz područja djelovanja udruge;
 3. predlaganje potrebnih mjera nadležnim tijelima vezanih uz ciljeve Udruge
 4. pružanje psihosocijalne podrške i pomoći
 5. organizacija kulturno – umjetničkih manifestacija i izložbi
 6. suradnja i razmjena znanja i iskustava iz područja djelovanja udruge s udrugama i organizacijama u Europi i šire
 7. izdavanje brušura, knjiga i časopisa iz područja djelovanja Udruge

Ciljne skupine Udruge su:

 • građani – opća populacija
 • mladi – opća populacija
 • djeca – opća populacija
 • ruralno stanovništvo
 • osobe starije životne dobi
 • umirovljenici
 • žene
 • nezaposleni
 • beskućnici
 • manjine – općenito
 • Romi
 • udruge i građanske inicijative
 • akademska zajednica
 • odgojno-obrazovne ustanove
 • studenti i učenici