Misija i vizija Foruma 50+

Misija

Zadrugari

Promicanje emocionalnog, socijalnog i fizičkog blagostanja starijih

osoba te solidarnosti i tolerancije među generacijama

Vizija

Razvijati zdravu zajednicu osnaživanja starijih ljudi radošću,

zdravljem i smislenim životom