Izvješća 2017. i 2018.

alt

Bilanca, prihodi, rashodi  i izvješća o provedbi projekata 2018.

Prihodi i rashodi 2018.

Bilanca 2018.

Realizacija projekata:

Projekt Grada Velika Gorica: “Socijalno uključivanje, osnaživanje i

pomoć skupinama u riziku od siromaštva”

Zagrebačka županija: “Usamljenost starijih osoba – izazovi i mogućnosti”

 

Bilanca i izvješća o provedbi projekata 2017.

BILANCA, PRIHODI I RASHODI 2017.

Izvješća o realizaciji projekata 2017.

IZVJEŠĆA

IZVJEŠĆE 2