Izvješće o provedbi projekta”KLUB 65+” 2013.

Izvješće

O REALIZACIJI

programa udruga iz područja

socijalne skrbi i zdravstva koji su financirani

iz Proračuna Grada Velike Gorice  u 2013. godini

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{hits}190{/hits}

 

 

OPISNO IZVJEŠĆE

Naziv programa:

Klub 65+

Kratak opis programa:

 

 

 

Opis problema

Najveći broj starijih osoba je informatički nepismen, što im sprečava kvalitetniji pristup zdravstvenoj i drugoj skrbi u vremenu informatizacije.  Financijskim uslugama putem interneta se  gotovo i ne koriste zbog neznanja.

Posljedica: društvena isključenost i pritisak na socijalne ustanove, posebice smještaj u domove

Zadovoljavanje  potreba starijih osoba do 2014. Forum 50+ predvidio je  Strateškim planom  djelovanja udruge

Programom Senior servis i njegovim fazama kao što su Klub 65+ i Expert servis., kojima će se ostvarivati:

  1. Društvene promjene smanjenjem isključenosti i siromaštva te poticati  međugeneracijska solidarnost.
  2. Razvijati socijalno i ekološki prihvatljivie proizvode i usluge
  3. Osnaživati starije osobe i pomoć starijim osobama zapošljavanjem mlađih osoba:

ü  Razvojem  socijalnih usluga

ü  Otvaranjem novih društvenih poduzeća,

ü  Poticati lokalno partnerstvo na razvoju socijalnih usluga

Ciljana skupina: starije osobe

Skupine aktivnosti:

1. Otvaranje i opremanje Kluba 65+ ;

2. Pružanje  IT (informatika i komunikacije) pomoći  i usluga

3. Promocija projekta i medijske aktivnosti

Cilj programa:

ü  informatički educirati starije osobe za kvalitetniji boravak u vlastitom domu

ü  pružanje  informatičkih usluga starijim osobama ( uplate režija, naručivanja pregleda, komunikacija i dru, u ime i za račun starijih osoba )

ü  informatička pomoć u vlastitom domu ( besplatnim telefonom, održavanje i nabavke računala i dru.)

ü  zapošljavanje mlađe osobe na određeno vrijeme

Opis aktivnosti koje je  udruga provela kako bi ostvarila  program:

 

Korisnici koji su obuhvaćeni aktivnostima  i njihov broj

Skupine aktivnosti:

1. Otvaranje i opremanje Kluba 65+ ;

Zakup i opremanje  prostora (nabavka dva računala, priključak na Internet, TV, namještaj i dru);

2. Pružanje  IT (informatika i komunikacije) pomoći  i usluga

ü  Poduka iz informatike, korištenje računala i plaćanje računa za kućanstvo za starije osobe

ü  Pružanje informatičke pomoći u kući korištenjem besplatnog telefona SeniorFon 0800 205 2070800 205 207 (pomoć pri korištenju računala, održavanje i nabavke računala i opreme)

 

3. Medijske aktivnosti

Objave na Internet portalima (www.forum50.hr; Facebook;

https://www.facebook.com/forum.pedesetplus

Radio: totalni FM i  City radio u 6 informativnih emisija

 

 

 

 

Starije osobe

21 osoba

 

 

 

 

Dinamika provođenja aktivnosti kroz mjesece:

Siječanj:

 

Veljača:

Pripreme oglasa i ugovora

Ožujak:

Oglašavanje i ugovaranje prostora i nabavka namještaja

Travanj:

Otvoren Klub 65+ u Kurilovečkoj 48, Nabavka računala i opreme

Svibanj:

Zaposlena jedna mlađa osoba na 6 mjeseci, Organiziran rad od 16 do 21 sat u tri skupine po razinama predznanja i interesu dva puta tjedno

Lipanj:

Nastavak rada iz svibnja

Srpanj:

Nastava počinje 10. u 16 sati

Kolovoz:

 

Rujan:

Zaposlena jedna mlađa osoba na 6 mjeseci, Organiziran rad od 16 do 21 sat u tri skupine sa po 4 osobe te po razinama predznanja i interesu dva puta tjedno

Listopad:

Studeni:

Prosinac:

Završetak 10.12.2013.

Ukupan broj korisnika  obuhvaćen programom:

21

FINANCIJSKO  IZVJEŠĆE

Ugovor  broj 238-33-10-07/2030-13-2 od 18.1.2013.  ukupno 10.000,00 i

Zaključak broj 238-33-10722040-2013-1od 5.travnja 2013. ukupno 7.000,00.

( 7.000 kn ukupno ovaj projekt)

RASHODI  OD DONACIJA DOBIVENIH IZ GRADA VELIKE GORICE

Specifikacija troškova  za program/projekt  koji je financiran od sredstava dobivenih od Grada Velike Gorice

Opis stavke

 

materijalni izdaci

opisati  izdatak  i navesti njegov iznos

Iznos:

Telefon

Javni bilježnik

0800205207

Zadužnica za zapošljavanje

571,00

131,25

 

Ukupno materijalni izdaci:

702,25

Izdaci za aktivnosti

opisati izdatak za aktivnosti

Iznos:

Nabavka računala i opreme

Tri prijenosna računala:

– dva lizing

– novo

Nabavka pisača-skenera

Nabavka stolica

Nabavka stolova

 

2014,58

3117,00

649,03

300,00

675,00

 

Ukupno izdaci za aktivnosti:

6755,61

Izdaci za naknade

Navesti izdatke za naknade provoditeljima programa

Iznos:

Vođenje projekta

Organizacija, ugovaranja, vođenje web stranice, medijske aktivnosti i izvješće

 

0

Ukupno  izdaci za naknade:

0

Putni troškovi

Opis podatka iz putnog naloga

( tko je putovao i navesti vrstu troška )

nema

nema

nema

 

Ukupno izdaci za putne troškove:

 

ostali troškovi

Opis troška te njegov iznos

 

Internet

 

– mobilni internet

460,6

 

Ukupno  izdaci za ostale troškove :

460,6

UKUPNO:

7918,46

Predsjednika udruge

 

Ivan Svetopetrić

 

 

Mjesto i datum:

Velika Gorica, 23.12.2013.

 

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *