Izvješće o provedbi projekta Besplatne istrukcije IZ MATEMATIKE, 2013.

vg-grb

IZVJEŠĆE

O REALIZACIJI

programa udruga iz područja

socijalne skrbi i zdravstva

koji su financirani

iz Proračuna Grada Velike Gorice

u 2013. Godini

Ugovor  broj 238-33-10-07/2030-13-2 od 18.1.2013.  ukupno 10.000,00

(6.000 ovaj projekt) i

Zaključak broj 238-33-10722040-2013-1 od 5.travnja 2013. ukupno 7.000,00

( 4.000 ovaj projekt).


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{hits}189{/hits}

OPISNO IZVJEŠĆE

 

Naziv programa:

 

Besplatne instrukcije iz matematike – zlatna generacija mladima

Kratak opis programa:

 

 

 

Polazište

Program djelovanja za mlade  Grada Velike Gorice 2009. G. – 2015. G. ( prijedlog, studeni 2008.)  i Politika za mlade – hrvatska i europska praksa  ( www.mmh.hr

Razlozi:  Veliki broj negativnih ocjena i ponavljanje godina obrazovanja na teret države ; Nezavršavanje redovnog obrazovnog procesa; Male financijske mogućnosti stanovništva za plaćanje instrukcija i Mogućnost korištenje znanja i iskustva starije generacije i samoispunjenje instruktora

Aktivnosti:

Aktivnosti na provedbi projekta obuhvaćaju

– Pripreme rasporeda satnice i ugovaranja predavača

– Provedba instrukcija

– Medijske aktivnosti

– Izrada izvješća

Provedbeni tim:

1. Mr.sc. Ivan Svetopetrić, voditelj projekta

2. Profesor Franjo Šego, predavač, umirovljeni profesor matematike

3. Profesor Sanja  Šipušić, organizator rasporeda instrukcija, djelatnica Srednje strukovne škole Velika Gorica

Očekivani rezultat:

Za očekivati je da će instrukcije polaziti najmanje 40   a najviše 110 učenika, i da će se time:

1. Povećati kvalitete života

• obitelji učenika

• profesora u mirovini

2.  Povećati broja učenika koji završavaju školovanje

3. Povećati razine znanja učenika iz matematike

 

Cilj programa:

Ciljevi projekta:

1. Aktiviranje umirovljenih profesora:

–  korištenje znanja i iskustva

–  nižom cijenom rada od tržišne

2. Pružanje potpore mladima davanjem besplatnih instrukcija

3. Doprinos uključivanju mladih znanjem  za samostalni život

Opis aktivnosti koje je  udruga provela kako bi ostvarila  program:

 

Korisnici koji su obuhvaćeni aktivnostima  i njihov broj

 

– Pripreme rasporeda satnice i ugovaranja predavača

ü  ugovaranje instrukcija sa profesorom Šegom

ü  sastanak Svetopetrić, Šego Šipušić o rasporedu satnice

ü  obavijesti učenicima, roditeljima  i nastavnicima o instrukcijama

– Provedba instrukcija

Održano 61 sati instrukcija 20 puta u skupinama od 6-15 učenika po 2 sata

– Medijske aktivnosti

Objave na Internet portalima (www.forum50.hr; Facebook;

https://www.facebook.com/forum.pedesetplus

Radio: totalni FM i  City radio u 6 informativnih emisija

 

 

 

 

 

 

 

235 učenika

Dinamika provođenja aktivnosti kroz mjesece:

2013.

Srednja strukovna škola Velika Gorica – PREGLED PROVEBE INSTRKCIJA IZ MATEMATIKE U 2013.

 

M J E S E C

UKUPNO

Razred – zanimanje

2.

3.

4.

5.

6.

UČENIKA

SATI

 

 

 

 

 

 

 

 

1A – automehaničar

 

20

10

18

4

52

17

1B – pediker/limar

13

11

8

17

13

62

10

1F – električar

 

11

11

 

 

22

7

1I – konobar/kuhar

13

12

11

21

18

75

18

1G – autolimar

 

11

 

10

3

24

9

 

26

65

40

66

38

235

61

 

KORISNIKA

235

FINANCIJSKO  IZVJEŠĆE

 

RASHODI  OD DONACIJA DOBIVENIH IZ GRADA VELIKE GORICE

Specifikacija troškova  za program/projekt  koji je financiran od sredstava dobivenih od Grada Velike Gorice

Opis stavke

 

materijalni izdaci

opisati  izdatak  i navesti njegov iznos

Iznos:

Uredski materijal

Telefon

Bankovni troškovi

Knjigovodstvo

Toner i papir

Mobiteli

NetBanking

Usluge

240,7

763,9

384,6

700,0

 

Ukupno materijalni izdaci:

2089,2

Izdaci za aktivnosti

opisati izdatak za aktivnosti

Iznos:

Nastava

Izvođenje nastave

– neto

– porez

 

4.823,00

1.176,00

 

Ukupno izdaci za aktivnosti:

6.999,00

Izdaci za naknade

Navesti izdatke za naknade provoditeljima programa

Iznos:

Vođenje projekta

Organizacija, ugovaranja, vođenje web stranice, medijske aktivnosti i izvješće

 

0

Ukupno  izdaci za naknade:

0

Putni troškovi

Opis podatka iz putnog naloga

( tko je putovao i navesti vrstu troška )

nema

nema

nema

 

Ukupno izdaci za putne troškove:

 

ostali troškovi

Opis troška te njegov iznos

 

Internet

 

– Troškovi hostinga

– mobilni internet

798,00

243,66

 

Ukupno  izdaci za ostale troškove :

1041,66

UKUPNO:

10.129,86

 

 

Mjesto i datum:                                                                         ____________________________

Velika Gorica, 23.12.2013.                                                               Potpis predsjednika udruge

Ivan Svetopetrić

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *