Izvješće o provedbi projekata u 2014.

U 2014. proveden je projekt “e-Klub65+, 2014.

Donatori:

Zagrebačka županijagrad Velika Gorica i

i projekt “Besplatne instrukcije iz matematike – zlatna generacija mladima”

Donator

Grad Velika Gorica

{hits}209{/hits}

 

 

 

OBRAZAC ZA IZVJEŠTAJ

O REALIZACIJI

programa udruga iz područja

socijalne skrbi i zdravstva koji su financirani

iz Proračuna Grada Velike Gorice  u 2014. godini

 

Osnovni podaci:

Naziv udruge:

CENTAR ZA KVALITETU ŽIVOTA FORUM 50+

Adresa:

Velika Gorica, Radićev odvojak 9

Tel/fax:

e-mail

TEL: 5614435 i 099 3165 537; FAX: 7788 359;

E-MAIL:  isvetope@gmail.com

Žiro-račun udruge i naziv banke:

2402006 – 1100520282

Erste&Steiermaerkische: HR0224020061100520282

Matični broj :

 

02350262

RNO-broj:

 

0091855

OIB:

 

83868134266

Registarski broj organizacije civilnoga društva u odgovarajućem registru

01001960

Predsjednik/ca udruge:

Ivan Svetopetrić

Broj članova:

 

96

Broj zaposlenih u udruzi:

1

Broj volontera u udruzi:

5

Dan i vrijeme rada udruge/provođenja programa:

28.01.2014. do 22.12.2014.

Datum održavanja zadnje  skupštine:

06.svibnja 2013.

Ime osobe koje je sastavila izvješće

Ivan Svetopetrić

Kontakt broj osobe koja je sastavila izvješće

Ivan Svetopetrić,

0993165537,

e-mail: isvetope@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPISNO IZVJEŠĆE

 

Naziv programa:

„eKlub65+,  2014.“

Kratak opis programa:

 

 

 

Polazišta:

1. Konvencija UN o starijim ljudima

2. Digitalna Agenda (European Commission: Digital Agenda for Europe , http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/fiche-dae.cfm?action_id=215&pillar_id=48&action=Action%2057%3A%20Make%20dig

3. Digitalna isključenost starijih osoba (U Hrvatskoj živi 1,2 miliona stanovnika -17,4% starije od 65 godina, a 2060. će biti više od 30%., o toga samo oko 2% ima osnove računalne pismenosti,

 

Potrebe u Velikoj Gorici

Potrebe starijih ljudi nisu zadovoljene, između ostaloga i zbog digitalne isključenosti, a postoji veći broj mlađih nezaposlenih osoba.

Prijedlog odgovara zadovoljavanju potreba starijeg stanovništva i mogućnosti novog zapošljavanja mlađih osoba. U Velikoj Gorici, s jedne strane imamo oko 5.600 osoba starije dobi koji su digitalno nepismeni i društveno isključeni ( 2% od 7.000 starijih od 65 godina ima osnovno digitalno znanje), s jedne strane, i više od 2.600 nezaposlenih, što otvara mogućnosti međugeneracijske solidarnosti.

Druge organizacije koje se bave ITC edukacijom starijih imaju slabu posječenost jer stariji ljudi nemaju novaca ( tečaj ima cijenu od oko 300 EU).

Organizacije koje imaju donacije za ITC edukaciju imaju skupne tečajeve za sve polaznike bez obzira na razinu znanja kandidata. To smo i mi u početku imali ali smo anketiranjem polaznika prilagodili nastavu u manje grupe po 4 polaznika sa istim predznanjem

Ciljana skupina: starije osobe

Skupine aktivnosti:

1. Otvaranje i opremanje Kluba 65+ ;

2. Pružanje  IT (informatika i komunikacije) pomoći  i usluga

3. Promocija projekta i medijske aktivnosti

Cilj programa:

Opći cilj

1. Sudjelovanje u društvu premošćivanjem digitalnog jaza

2. Promicanje neovisnog života prilagođavanjem tehnologija u svrhu jačanja/poticanja neovisnog življenja

 

Specifični ciljevi

1. Uključivanje starijih osoba u digitalnu pismenost početnim i naprednim tečajevima

2. Pružanje e-usluga ( plaćanje računa, naručivanje liječenja i pregleda, e-uprava i dru)  i digitalne tehničke pomoći starijim osobama ( kupovina i održavanje računala i mobitela i dru)

3. Zapošljavanje mlađih osoba na pružanju ITC usluga starijim osobama

 

Opis aktivnosti koje je  udruga provela kako bi ostvarila  program:

 

Korisnici koji su obuhvaćeni aktivnostima  i njihov broj

Aktivnosti

Izvršenje

Nositelj

Pripreme

15.01.2014.

Svetopetrić

Internet priključak;

20.01.2014.

Zapošljavanje mlađe osobe info-instruktora operater;

1.09.2014

Svetopetrić

Pružanje  IT (informatika i komunikacije) pomoći  i usluga

 

 

– Poduka iz informatike, korištenje računala i plaćanje računa za kućanstvo za starije osobe

 

22.12.2014

Operater Servisa

– Pružanje informatičke pomoći u kući korištenjem besplatnog

telefona SeniorFon 0800 205 2070800 205 207 (pomoć pri korištenju računala,

održavanje i nabavke računala i opreme)

 

 

22.12.2014.

 

 

 

 

Promocija projekta i medijske aktivnosti

 

 

Informiranje javnosti korisnika obavit će se:

 

 

–  radio reklamama i emisijama –  City radio

 

1.3.-15.9.

 

Svetopetrić

– objave na najmanje  web portalima  i facebooku

10.01.-20.12.2014.

Izvješće

23.12.2014.

Svetopetrić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starije osobe

82 osoba

 

Zaposlena 1 mlađa osoba

 

 

 

Dinamika provođenja aktivnosti kroz mjesece:

Siječanj:

Pripreme oglasa i ugovora

Veljača:

ITC tečaj u Kurilovečkoj 48

Ožujak:

Travanj:

Svibanj:

ITC tečaj

Organiziran rad 6 dana po tri skupine tjedno

Lipanj:

Srpanj:

0

Kolovoz:

0

Rujan:

ITC

Zaposlena jedna mlađa osoba na 3 mjeseca

Organiziran rad 5 dana po tri skupine tjedno

Listopad:

Studeni:

Prosinac:

Ukupan broj korisnika  obuhvaćen programom:

 

 

82

FINANCIJSKO  IZVJEŠĆE

  1. UKUPNI PRIHODI

Prihodi iz državnog proračuna:

7.023,61

Prihodi iz županijskog  proračuna:

19.000,00[1])

Prihodi iz Proračuna Grada Velike Gorice:

21.000,00[2])

Prihodi iz drugih gradova/općina:

0

Članarine:

9.300,00

Donacije: ( poslovni sektor)

0

Ostalo (navesti izvor) :

Turistička zajednica Velike Gorice

Donacije građana

 

1.000,00

4.675,00

UKUPNO:

49.998,61

UKUPNI RASHODI

Specifikacija troškova

Opis stavke

Iznos:

Plače i naknade te porezi za zaposlene i ugovore

25.793,34

Aktivnosti  za projekt Mali Vlakovi Udruge 3E ( donacija TZGVG i Ureda za okoliš)

4.000,00

Troškovi ureda: telefoni; Internet; knjigovodstvo;održavanje opreme; banka; pošta, papir;toner ;javni bilježnik; mediji

 

14.438,73

Stanje računa

2.023,81

UKUPNO:

46.255,91

  1. RASHODI  OD DONACIJA DOBIVENIH IZ GRADA VELIKE GORICE

Specifikacija troškova  za program/projekt  koji je financiran od sredstava dobivenih od Grada Velike Gorice

Opis stavke

 

materijalni izdaci

opisati  izdatak  i navesti njegov iznos

Iznos:

Uredski materijal

Telefon

Javni bilježnik

 

Mobilni telefoni

 

Bankovni troškovi

Računovodstvo

Papir,tisak i dru

0800205207 (UKUPNO 1.036,28: ostalo ZŽ)

Zadužnica za zapošljavanje

 

 

Telefon  0993165537 (4758,54: 50% ZŽ)

 

Vođenje računa kod Erste banke

 

Ugovor Gorica knjigovodstvo d.o.o. (1200,00 : 50% ZŽ)

603,5

418,75

293,7

 

2.300,00

 

 

522,20

 

600,00

 

Ukupno materijalni izdaci:

4738,15 [3])

Izdaci za aktivnosti

opisati izdatak za aktivnosti

Iznos:

Zakup računala

Ugovor sa HT-om( ukupno 4564,54: 50% ZŽ)

2.500,00

 

Ukupno izdaci za aktivnosti:

2.500,00

Izdaci za naknade

Navesti izdatke za naknade provoditeljima programa

Iznos:

Vođenje projekta

Organizacija, ugovaranja, vođenje web stranice, medijske aktivnosti i izvješće

–          Ugovor Svetopetrić (3.240,00: 50% ZŽ)

–          Porezi( ukupno: 1.260,00- 50% ZŽ)

 

 

1.600,00

700,00

Ukupno  izdaci za naknade:

2.300,00

Putni troškovi

Opis podatka iz putnog naloga

( tko je putovao i navesti vrstu troška )

nema

nema

nema

 

Ukupno izdaci za putne troškove:

nema

ostali troškovi

Opis troška te njegov iznos

 

Internet

 

– mobilni Internet ( ukupno 457,56 : ostalo ZŽ)

– zakup web prostora

– domena

100,00

798,00

89.00

 

Ukupno  izdaci za ostale troškove :

898,00

UKUPNO:

10436,15  [4])

 

OBRAZAC ZA IZVJEŠTAJ

O REALIZACIJI

programa udruga iz područja

socijalne skrbi i zdravstva koji su financirani

iz Proračuna Grada Velike Gorice  u 2014. godini

 

Osnovni podaci:

Naziv udruge:

CENTAR ZA KVALITETU ŽIVOTA FORUM 50+

Adresa:

Slavka Kolara 2A/I

Tel/fax:

e-mail

TEL: +385 (1) 5614435+385 (1) 5614435 i 099 3165 537; FAX: 7788 359;

E-MAIL:  isvetope@gmail.com

Žiro-račun udruge i naziv banke:

HR0224020061100520282

Erste&Steiermaerkische

Matični broj :

 

02350262

RNO-broj:

 

0091855

OIB:

 

83868134266

Registarski broj organizacije civilnoga društva u odgovarajućem registru

01001960

Predsjednik/ca udruge:

Ivan Svetopetrić

Broj članova:

 

96

Broj zaposlenih u udruzi:

1

Broj volontera u udruzi:

1

Dan i vrijeme rada udruge/provođenja programa:

29.01.2014. do 18.06.2014.

Datum održavanja zadnje  skupštine:

06.svibnja 2013.

Ime osobe koje je sastavila izvješće

Ivan Svetopetrić

Kontakt broj osobe koja je sastavila izvješće

Ivan Svetopetrić,

0993165537,

e-mail: isvetope@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPISNO IZVJEŠĆE

 

Naziv programa:

 

Besplatne instrukcije iz matematike – zlatna generacija mladima

Kratak opis programa:

 

 

 

Polazište

Program djelovanja za mlade  Grada Velike Gorice 2009. G. – 2015. G. ( prijedlog, studeni 2008.)  i Politika za mlade – hrvatska i europska praksa  ( www.mmh.hr

Razlozi:  Veliki broj negativnih ocjena i ponavljanje godina obrazovanja na teret države ; Nezavršavanje redovnog obrazovnog procesa; Male financijske mogućnosti stanovništva za plaćanje instrukcija i Mogućnost korištenje znanja i iskustva starije generacije i samoispunjenje instruktora

Aktivnosti:

Aktivnosti na provedbi projekta obuhvaćaju

– Pripreme rasporeda satnice i ugovaranja predavača

– Provedba instrukcija

– Medijske aktivnosti

– Izrada izvješća

Provedbeni tim:

1. Mr.sc. Ivan Svetopetrić, voditelj projekta

2. Profesor Franjo Šego, predavač, umirovljeni profesor matematike

3. Profesor Sanja  Šipušić, organizator rasporeda instrukcija, djelatnica Srednje strukovne škole Velika Gorica

Očekivani rezultat:

Za očekivati je da će instrukcije polaziti najmanje 40   a najviše 110 učenika, i da će se time:

1. Povećati kvalitete života

• obitelji učenika

• profesora u mirovini

2.  Povećati broja učenika koji završavaju školovanje

3. Povećati razine znanja učenika iz matematike

 

Cilj programa:

Ciljevi projekta:

1. Aktiviranje umirovljenih profesora:

–  korištenje znanja i iskustva

–  nižom cijenom rada od tržišne

2. Pružanje potpore mladima davanjem besplatnih instrukcija

3. Doprinos uključivanju mladih znanjem  za samostalni život

Opis aktivnosti koje je  udruga provela kako bi ostvarila  program:

 

Korisnici koji su obuhvaćeni aktivnostima  i njihov broj

 

– Pripreme rasporeda satnice i ugovaranja predavača

ü  ugovaranje instrukcija sa profesorom Šegom

ü  sastanak Svetopetrić, Šego Šipušić o rasporedu satnice

ü  obavijesti učenicima, roditeljima  i nastavnicima o instrukcijama

– Provedba instrukcija

Održano 66 sati instrukcija u skupinama od 6-25 učenika od 1 do 2 sata

– Medijske aktivnosti

Objave na Internet portalima (www.forum50.hr;

Facebook: https://www.facebook.com/forum.pedesetplus

 

Radio: totalni FM i  City radio u 6 informativnih emisija

 

 

 

 

 

 

91 učenik

Dinamika provođenja aktivnosti kroz mjesece:

2014.

 

Razred – zanimanje

UČENIKA

SATI

 

 

 

1A – automehaničar

26

12

1B – auto limar

13

8

1C- instalater

15

9

1E – Frizer

12

8

1F – auto električar

8

4

1I – konobar/kuhar

17

5

 

91

66

 

KORISNIKA

91

FINANCIJSKO  IZVJEŠĆE

  1. UKUPNI PRIHODI

Prihodi iz državnog proračuna:

7.023,61

Prihodi iz županijskog  proračuna:

19.000,00

Prihodi iz Proračuna Grada Velike Gorice:

21.000,00*)

Prihodi iz drugih gradova/općina:

0

Članarine:

7.900,00

Donacije: ( poslovni sektor)

0

Ostalo (navesti izvor) :

Turistička zajednica Velike Gorice

 

1.000,00

UKUPNO:

55.723,61

*)Ugovora  broj 238-31-07/021-14-2 od 28.1.2013.  ukupno 15.000,00 (7.000,00 ovaj projekt);

– Zaključak broj 238- 2014. ukupno 3.000 za  ovaj projekt

– Ugovor broj238-31-06/230-2014-4 od 27.10.2014. ukupno 3.000,00 kn  za projekt Mali vlakovi – izvješće Upravnom odjelu za urbanizam i okoliš

B.     UKUPNI RASHODI

Specifikacija troškova

Opis stavke

 

Iznos:

Aktivnosti na provedbi projekata

 

Plače i porezi za zaposlene

 

Naknade po ugovorima

 

Troškovi ureda

 

UKUPNO:

 

  1. RASHODI  OD DONACIJA DOBIVENIH IZ GRADA VELIKE GORICE

Specifikacija troškova  za program/projekt  koji je financiran od sredstava dobivenih od Grada Velike Gorice

Opis stavke

 

materijalni izdaci

opisati  izdatak  i navesti njegov iznos

Iznos:

Uredski materijal

Telefon

Bankovni troškovi

Knjigovodstvo

Toner i papir

Mobiteli

NetBanking

Usluge

200,00

740,00

383,96

700,00

 

Ukupno materijalni izdaci:

2.023,96

Izdaci za aktivnosti

opisati izdatak za aktivnosti

Iznos:

Nastava

Izvođenje nastave

– neto

– porez

 

4.823,00

1.176,00

 

Ukupno izdaci za aktivnosti:

6.999,00

Izdaci za naknade

Navesti izdatke za naknade provoditeljima programa

Iznos:

Vođenje projekta

Organizacija, ugovaranja, vođenje web stranice, medijske aktivnosti i izvješće

 

0

Ukupno  izdaci za naknade:

0

Putni troškovi

Opis podatka iz putnog naloga

( tko je putovao i navesti vrstu troška )

nema

nema

nema

 

Ukupno izdaci za putne troškove:

 

ostali troškovi

Opis troška te njegov iznos

 

Internet

 

– Troškovi hostinga

– mobilni internet

798,00

243,00

 

Ukupno  izdaci za ostale troškove :

1.041,00

UKUPNO:

10.063,96

 

OBRAZAC IZVJEŠĆA

 

 

a)    NARATIVNO IZVJEŠĆE

 

Naziv pravne osobe:

 

Centar za kvalitetu života „Forum50+“

Predsjednik/ca pravne osobe:

 

Mr.sc. Ivan Svetopetrić

Naziv programa/projekta:

 

„e-Klub65+, 2014.“

Ime i prezime voditelja/voditeljice programa/projekta

 

Ivan Svetopetrić

Odobrena sredstva (sukladno Ugovoru):

 

10.000,00 HRK

Ime i prezime osobe koja je sastavila izvješće:

 

Ivan Svetopetrić

Kontakt osobe koja je sastavila izvješće:

 

+385993165537; isvetope@gmail.com

Vrijeme provođenja programa/projekta:

 

15.03.2014.- 15.12.2014.

OPIS PROVEDBE PROGRAMA/PROJEKTA

Kratki opis realizacije i postignuća programa/projekta

Projekt je proveden u Centru za mlade, djecu i obitelj, Kurilovečka 48, Velika Gorica.

Dostignuća:

  1. Zaposlena mlada do sada nezaposlena osoba na tri mjeseca po modelu javnih radova ( 50% minimalne plaće snosi HZZ)
  2. Na ITC tečaj prijavilo se 117 kandidata
  3. Kapaciteti su omogućili tečaj za 82 polaznika, ostali su u „redu čekanja“.  ITC tečaj završili je uspješno 67 kandidata ( 15 nastavlja u 2015. Godini)
  4. Tečaj je organiziran u skupinama 4-6 polaznika ovisno o predznanju.
  5. Nabavljen je mobilni Internet za potrebe polaznika
  6. Kod 12 kandidata obavljene su e-usluge  u stanu korisni

 

 

Broj izvoditelja/izvoditeljica programa/projekta

(stručnjaci: ime i prezime; volonteri: samo broj)

 

Operater informatičkog servisa 1 ( Nikola Pejak). Tri mjeseca 1.9.-30.11.2014. ugovor u radu na određeno vrijeme. Ostalo vrijeme volonterski.

 

 

 

Jeste li u provedbi programa/projekta surađivali s drugim institucijama/udrugama

(zaokružite)

DA                                                   NE

 

 

Ako «DA», navedite nazive tih institucija/udruga

 

 

Grad Velika Gorica i Centar za djecu, mlade i obitelj, Velika Gorica

 

 

 

Jeste li osigurali i druge izvore sredstava za provedbu programa/projekta, osim odobrenih Vam sredstava iz Proračuna Zagrebačke županije

(zaokružite)

DA                                           NE

 

 

Ako «DA», navedite te izvore

 

 

Grad Velika Gorica, Upravni odjel za društvene djelatnosti: 8.000,00 kn

 

 

Područje provedbe programa/projekta

 

Grad Velika Gorica

Općina Kravarsko

Općina Pokupsko

Općina Orle

 

 

Broj korisnika obuhvaćenih programom/projektom

(broj korisnika s područja Zagrebačke županije)

 

82 ( Spisak u prilogu)

 

 

 

Kratak opis problema koji su se javili tijekom provedbe programa/projekta

 

 

Tijekom provedbe pojavio se problem prostora za tečaj. ITC je predviđen i ugovoren u dva puta tjedno u prostoru Centra za obitelj. S obzirom na veći broj kandidata od očekivanja, ugovorili smo Centrom još dva dana  u tjednu , tako da se tečaj obavljan 4 dana u tjednu.

Posebni problem je otuđivanje naše imovine ( otuđeno jedno računalo), jer isti prostor koristi još udruga.

Za 2015. Nužno nam je zakupiti prostor za sigurno odvijanje aktivnosti i očuvanje imovine

 

Datum, 22.12.2014.

Potpis osobe koja je                                                   Potpis predsjednika/predsjednice

sastavila izvješće                                                                                      pravne osobe

Ivan Svetopetrić                                                                              Ivan Svetopetrić

 

M.P.

 

 

 

Mjesto i datum:                                                                         ____________________________

Velika Gorica, 17.12.2014.                                                               Potpis predsjednika udruge

 

 


[1] Dva projekta iz dva odjela Zagrebačke županije

 

[2]Ugovor  broj 238-31-07/021-14-2 od 28.1.2013.  ukupno 15.000,00 (7.000,00 ovaj projekt);

– Zaključak broj 238- 2014. ukupno 3.000 za  projekt Instrukcije

Ukupno 18.000,00 kn

– Ugovor broj238-31-06/230-2014-4 od 27.10.2014. ukupno 3.000,00 kn  za projekt Mali vlakovi – izvješće Upravnom odjelu za urbanizam i okoliš

 

[3] Izvodi u prilogu

[4] Troškovi do 8.000, 00 n pokriveni vlastitim prihodima

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *