ESF projekt “Tko se boji godina još?”

Projekt

Tko se boji godina još?

Nositelj projekta

Matica umirovljenika Trnja – Zagreb, Poljička 12, Zagreb

Partneri: 1. Centar za kvalitetu života “Forum 50+”, Slavka Kolara 2A, Velika Gorica i

 1.    Ustanova za obrazovanje odraslih Praxis – učilište za praktična znanja, Jurja Haulika 18,    Karlovac

Voditeljica projekta: Nada Matić

Vrijednost projekta: 1.702.400,00 HRK

Vrijeme provedbe: 24 mjeseca

Izvor financiranja

“Pridruži se – Aktivni u mirovini” – Jačanje sposobnosti organizacija civilnoga društva za unaprjeđenje mogućnosti aktivnog sudjelovanja i socijalne uključenosti umirovljenika

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program:  Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Vrsta poziva: Otvoreni trajni Poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Provedbeno tijelo 2

Zaklada za razvoj civilnog društva

Područje provedbe

Grad Zagreb i Zagrebačka županija

Sažetak projekta

Projekt „Tko se boji godina još?“ ima dva cilja: 1) Jačanje kapaciteta Matice umirovljenika Trnje – Zagreb i Centra za kvalitetu života “Forum 50+” Velika Gorica za provođenje inovativnih programa zdravog i aktivnog starenja u suradnji s ustanovom Praxis – učilište za praktična znanja u području nutricionizma, muziko terapije i terapije plesom i pokretom i 2) Jačanje udruga za razvoj socijalnih inovacija u području prevencije i zaštite od zlostavljanja osoba starije životne dobi. Potaknut će se međugeneracijska suradnja te istražiti utjecaj muziko terapije na bolesti demencije i Alzheimera.

Mjerljivi ishodi za aktivnosti Foruma 50+

 1. Razvoj i provedba lokalnih programa
 • Razvijen i proveden 1 Program za sprječavanje usamljenosti – “Podrška na daljinu: E-facilitator”.
 • Angažirano 8 volontera za provedbu aktivnosti.
 • 80 različitih umirovljenika sudjelovalo u programima
 • Održano 80 aktivnosti u dvije godine provedbe projekta (minimalno 30 po godini projekta)
 1. Razvoj socijalne inovacije
 • Razvijen 1 inovativni program – “Kažem što mislim, mislim što kažem”.
 • Provedeno 1 znanstveno istraživanje o utjecaju komunikacije u prevenciji nasilja te učinkovitog rješavanja potencijalnih sukoba.
 • Provedena 4 okrugla stola za 4 fokus grupe.
 • Provedena 1 javna tribina.
 1. Podizanje svijesti o važnosti aktivnog starenja i socijalne uključenosti
 • Izlet sa sportsko-zabavnim natjecanjima za 20 umirovljenika Foruma 50+
 1. Zaposlena 1 osoba na pola radnog vremena na 23,5 mjeseci na poslovima Projektni koordinator Foruma 50+.