Izvješća 2009. – 2016.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

PRIHODA I RASHODA

ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2009

PRIHODI:

Ukupno ostvareni prihodi u 2009.

95.648,50

Od toga ostvareno od:

državnog proračuna

30.000,00

proračuna jedinica lokalne samouprave

a) županija Zagrebačka

b) grad Velika Gorica

50.000,00

4.800,00

vlastitih prihoda ostvarenih obavljanjem         dopuštenih djelatnosti

2.398,50

prihodi od članarina

1.250,00

međunarodnih donatora

0

donacija građana/građanki RH

6.000,00

donacija poslovnog sektora u RH

1.000,00

Ostali izvan bilančni prihodi

Prijenos iz 2008. i osobno namirenje

11.426.37

RASHODI:

Ukupni rashodi

107.074,87

naknade platnog prometa

909,72

izdaci za telefon, mobitel i internet

6.700,52

informatičke usluge, oglašavanje, promidžba

18.127,20

uredski material

3.759,13

troškovi informatičke edukacije

8.000,03

ukupan iznos isplaćenih plaća

ukupan iznos isplaćen za naknade drugog dohotka

22.192,95

poštarina

625,20

troškovi službenog puta

7.983,42

donacije

2.416,45

osiguranje

1.882,42

javnobilježničke usluge

162,00

Trošak električne energije

54,01

troškovi izvedbe projekta

32.293,82

knjigovodstvene usluge

1.968,00

Normal 0 false false false EN-US JA X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Financijsko izvješće za 2012.

I.

Prihodi

Izvori financiranja

1.

Državni proračun

21.361,17 kn

2.

Donacije građana

2.000,00 kn

3.

Primici od kamata

73,89 kn

4.

Lokalna samouprava

– Zagrebačka županija

10.000,00 kn

– Grad Velika Gorica

10.000,00 kn

5.

Donacije poslovnog sektora

1.500,00 kn

6.

Donacije međunarodnih donatora

0,00 kn

7.

Vlastiti prihodi

5.000,00 kn

8.

Prihodi od članarine

1.920,00 kn

10.

Ostali prihodi ( prijenos iz 2011.)

27.326,59 kn

UKUPNO I. PRIHODI 2012.

79.181,65 kn

II.

Troškovi

1.

Materijalni izdaci

1.1.

Režijski troškovi ureda

2.287,91 kn

1.2.

Troškovi telefona

6.751,15 kn

1.3.

Uredski materijal

602,00 kn

1.4.

Usluge knjigovodstvenog servisa

4.272,00 kn

1.6.

Troškovi platnog prometa

993,42 kn

1.7.

Ostali izdaci

1.340,56 kn

Ukupno materijalni izdaci ureda

16.247,04 kn

2.

Direktni izdaci

2.1.

Usluge

2.1.1. Web

1.797,00 kn

2.1.2. Projekt Klub 65+

6.000,00 kn

2.2.

Osnivanje zadruge

11.338,02 kn

2.3.

Troškovi edukacije

3.118,11 kn

Ukupno direktni izdaci

22.253,13 kn

3.

Izdaci za plaće i naknade

3.1.

Neto plaće za zaposlene

21.215,46 kn

3.2.

Ugovori o djelu

8.871,09 kn

3.3.

Doprinosi

10.429,33 kn

Ukupno izdaci za plaće i naknade

40.515,88 kn

UKUPNO II. IZDACI 2012.

79.016,05 kn