Izvješća 2009. – 2016.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE za 2010.

I.

IZVORI FINANCIRANJA (Prihodi)

KN

1.

Iz Državnog  proračuna

21.604,92 kn

2.

Iz vlastitih sredstva (članarine i vl. djelatnost )

7.840,00 kn

3.

Od gradova i županija

20.000,00 kn

4.

Od ostali donatora

5.508,21 kn

UKUPNO I. (1+2+3+4+5)                                                                    54.953,13  kn

II.

IZDACI (Troškovi)                                46.024,37 kn

1.

Materijalni izdaci ureda

Ukupno

1.1.

Zakup poslovnog prostora

0,00 kn

1.2.

Režijski troškovi – struja

491,13 kn

1.3.

Usluge komunikacije (tel/fax)

5.186,60 kn

1.4.

Usluge knjigovodstvenog servisa

4.797,00 kn

1.5.

Uredski materijal

1.592,76 kn

1.6.

Ostali troškovi (bankarski i poštanski )

1.097,97 kn

13.165,46 kn

2.

Izdaci za aktivnosti

2.1.

Provedba projekata

2.1.1. Tečajevi

13.400,03 kn

2.1.2. Date donacije

1.000,00 kn

2.1.3. Fotokopiranje

238,00 kn

2.2.

Porezi i doprinosi

2.2.1. Za dohodak i zaposlenika

4.159,54 kn

2.3.

Troškovi konferencija, seminara i dru

2.3.1. Razno

1.326,00 kn

2.3.2. Troškovi osvježenja

500,00 kn

2.4.

Ostali izdaci za aktivnosti

2.4.1. Razno

3.500,00 kn

Ukupno 24.123,57 kn

3.

Izdaci za plaće i naknade

Ukupno

3.1.

Naknada drugog dohotka

2.800,00 kn

3.2.

Plaća i prijevoz zaposlenika

5.635,34 kn

8.435,34 kn

4.

Putni izdaci  (putni troškovi)

Ukupno

4.1.

Izdaci za dnevnice za službena putovanja

300,00 kn

300,00 kn
UKUPNO II (1+2+3+4) 46.024,37 kn