Izvješća 2009. – 2016.

Financijska i programska izvješća 2016.

Bilanca 2016.

Izvješće – instrukcije

Izvješće – ICT

Financijska izvješća 2015.

Bilanca 2015.

Izvještaj o prihodima i rashodima 2015.

 

Izvješća o realizaciji projekata

1. “Besplatne instrukcije iz matematike –

zlatna generacija mladima”

2. Financijsko izvješće

Projekt

Digitalna agenda za kreativnu Hrvatsku I-V 2015.

DA 6-12.2015.

 

3. Izvješće o provedbi projekta”e-Klub65+”, 2015.

4. Izvješće o provedbi projekta “Digitalno uključivanje starijih osoba, “e-Klub 65+”

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2014. GODINU

PRIHODI

R.B.

OPIS

KUNA

1.

HZZ Hrvatski Zavod za zapošljavanje

7.023,61

2.

Grad Velika Gorica

18.000

3.

Turistička zajednica grada Velika Gorica

1.000

4.

Zagrebačka županija

10.000

5.

Donacija građana

3.400

6.

Članarina

7.900

7.

Ostale donacije

7.1

– računalo

3.275

7.2.

– povrat doprinosa

46,25

7.3.

– ostalo

442,88

UKUPNO

51.087,74

TROŠKOVI

1.

Komunikacija

8.816,25

2.

Knjigovodstvo

1.196,76

3.

Bankovni troškovi

648,55

4

Ostali troškovi ureda

(pošta, bilježnik, biljezi, kopiranje, papir, boja i dru

2.848,54

5.

Najam PC-a

4.986,96

6.

Plaće

8.235,96

7.

Drugi dohodak

11.288

8.

Porezi

6.269,98

9.

Mediji

562,5

10.

Zeleni transport

1.000

11

Internet

1.896,13

12

Amortizacija

1.772,41

UKUPNO

49.522,04

Velika Gorica 28.01.2015.

Predsjednik Foruma50+

Ivan Svetopetrić  v.r.

Normal 0 false false false EN-US JA X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Normal 0 false false false EN-US JA X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Normal 0 false false false EN-US JA X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Financijsko izvješće za 2013.

I.

Prihodi

Izvori financiranja

1.

Državni proračun

19.450,38

2.

Lokalna samouprava

27.000,00

3.

Donacije poslovnog sektora

5.000,00

4.

Prihodi od članarine

3.100,00

5.

Ostali prihodi

527,71

UKUPNO I. PRIHODI 2013. 55.078,09

II.

Rashodi

Troškovi

1.

Materijalni izdaci

1.1.

Troškovi ureda

2.204,82

1.2.

Troškovi telefona

4.451,81

1.3.

Usluge knjigovodstvenog servisa

1500,00

1.4.

Troškovi platnog prometa

717,47

Ukupno materijalni izdaci ureda 8.874,10

2.

Direktni izdaci

2.1.

Usluge
2.1.1. Internet i web-hosting

3.649,42

2.1.2. Ostale usluge
–  marketing

587,50

2.2.

Opremanje Kluba 65+
– nabavka i najam računala

7.341,13

– nabavka pisača i namještaja

1.624,03

2.3.

Ostali direktni izdaci
– održavanje telefona i računala

3.349,65

– amortizacija

1.033,90

Ukupno direktni izdaci 17.585,63

3.

Izdaci za plaće i naknade

3.1.

Neto plaće za zaposlene

14.138,32

3.2.

Ugovori o djelu

4.824,00

3.3.

Doprinosi  i porezi

5.705,72

3.4.

Izdaci za naknade
Ukupno izdaci za plaće i naknade 24.668,04
UKUPNO II. IZDACI 2013. 51.127,77
Razlika prihoda i rashoda (prijenos u 2014.) 3.950,32

Financijsko izvješće za 2012.

Normal 0 false false false EN-US JA X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Financijsko izvješće za 2012.

I.

Prihodi

Izvori financiranja

1.

Državni proračun

21.361,17 kn

2.

Donacije građana

2.000,00 kn

3.

Primici od kamata

73,89 kn

4.

Lokalna samouprava

– Zagrebačka županija

10.000,00 kn

– Grad Velika Gorica

10.000,00 kn

5.

Donacije poslovnog sektora

1.500,00 kn

6.

Donacije međunarodnih donatora

0,00 kn

7.

Vlastiti prihodi

5.000,00 kn

8.

Prihodi od članarine

1.920,00 kn

10.

Ostali prihodi ( prijenos iz 2011.)

27.326,59 kn

UKUPNO I. PRIHODI 2012.

79.181,65 kn

II.

Troškovi

1.

Materijalni izdaci

1.1.

Režijski troškovi ureda

2.287,91 kn

1.2.

Troškovi telefona

6.751,15 kn

1.3.

Uredski materijal

602,00 kn

1.4.

Usluge knjigovodstvenog servisa

4.272,00 kn

1.6.

Troškovi platnog prometa

993,42 kn

1.7.

Ostali izdaci

1.340,56 kn

Ukupno materijalni izdaci ureda

16.247,04 kn

2.

Direktni izdaci

2.1.

Usluge

2.1.1. Web

1.797,00 kn

2.1.2. Projekt Klub 65+

6.000,00 kn

2.2.

Osnivanje zadruge

11.338,02 kn

2.3.

Troškovi edukacije

3.118,11 kn

Ukupno direktni izdaci

22.253,13 kn

3.

Izdaci za plaće i naknade

3.1.

Neto plaće za zaposlene

21.215,46 kn

3.2.

Ugovori o djelu

8.871,09 kn

3.3.

Doprinosi

10.429,33 kn

Ukupno izdaci za plaće i naknade

40.515,88 kn

UKUPNO II. IZDACI 2012.

79.016,05 kn

Ukupno pregledano: {hits}71{/hits}