Europsko inovacijsko partnerstvo za aktivno starenje

Ova platforma je komunikacijsko i informacijsko središte za sve aktere uključene u aktivno i zdravo starenje kroz Europu. To je mjesto za poticanje angažmana partnera, promicanje vijesti i događanja, susret i razmjenu ideja s kolegama i traženje potencijalnih partnera na inovativnim projektima.