Europski građani stariji od 50 godina moraju što prije postati e-građani

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o „Digitalnom stupu rasta: e-stariji građani,
potencijal koji predstavlja 25 % europskog stanovništva”