Digitalno zdravlje

Projekt Pharaon (Piloti za zdravo i aktivno starenje) velik je pilot-projekt financiran programom Europske unije Horizon 2020 koji uključuje partnere iz 12 europskih zemalja i 41 organizacije na čelu sa SSSA sa sjedištem u Pizi (Italija) od prosinca 2019. do studenog 2023. ulaganjem od oko 21 milijun eura.