Digitalno uključivanje starijih osoba potporom Ministarstva DOMSP

Zahvaljujući potporama Ministarstva demografije, obitelji, mladih i socijalne politike,

nabavkom novih računala i zapošljavanjem Martina Babića

započeo novi ciklus digitalnog uključivanja starijih osoba.

U potporu je stalno uključen grad Velika Gorica i Centar za djecu, obitelj i mlade.

Digitalna pomoć je upotpunjenja radom naše volonterke Martine Rožić koja svakog

utorka od 17 do 19 sati pomaže u Kurilovečkoj 48 i na telefonu 561 3544.

 

 

 

 

Martin Babić zaposlen je na poslovima Instruktora

digitalnog uključivanja srijedom,petkom i subotom

od 10 do 12 sati te četvrtkom od 16 do 21 sat prema

dogovoru sa korisnicima u skupinama 3-5 prema istoj

razina prethodnog znanja.Martin je i polaznik edukacije

za Voditelja pripreme i provedbe EU projekata

na UEP učilištu.