DIGITALNA UKLJUČENOST STARIJEG STANOVNIŠTVA

E-inkluzija kao nositelj novih mjerila

 

 

Informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT) postaju glavni ‘pomagači’

u ostvarivanju načina života. One se koriste na poslu, u svakodnevnom životu,

u odnosu sa javnim službama kao i u kulturi, zabavi, u slobodnom vremenu

pri sudjelovanju u cjelokupnom životu. U tom kontekstu, e-inkluzija je ono

radi čega se ICT koristi da bi se obogatilo društveno uključivanje u društvo

znanja, te o korištenju ICT učenja od strane svih jedinki u društvu.

Ako gledamo dalje u budućnost novih alata i usluga i čak dalje od

digitalne pismenosti, politika bi se trebala fokusirati na osposobljavanju

ljudi i na njihovom sudjelovanju u društvu znanja i gospodarstvu.

Jednostavan pristup (ICT-u) je preduvjet za sudjelovanje.

Pojednostavljenje pristupa predmnijeva uklanjanje ograničenja,

omogućavanje pristupa ICT alatu za svakoga, i poticanje ljudi

na korištenje podizanjem svijesti o ekonomskom i društvenom boljitku.

 

Demografske promjene

Starenje stanovništva je dugoročni trend koji je započeo prije nekoliko desetljeća u EU, kao i u ostatku svijeta.

U posljednja dva desetljeća, udio radno sposobnog stanovništva u EU porastao je za 0,3 postotna boda, dok je udio starijeg stanovništva porastao je za 3,7 postotna boda

Prosječna starosna dob stanovništva EU porasla je s 35,2 godina u 1990. na 40,9 godina 2010. godine .

Do 2020. godine oko 25% stanovništva EU-a će biti starije od 65 godina.

Broj ljudi u dobi 65 do 80 će porasti za gotovo 40% između 2010. i 2030. godine.

Odnos između ljudi na poslu u odnosu na ostatak stanovništva očekuje se da će biti 2-1, sa sadašnjih 4-1; Oko 30% Europljana starosti 65-74 godina nikada nisu koristili Internet. To su ljudi uglavnom s niskim primanjima i niže obrazovani.

 

Budući trendovi

Eurostat EU predviđa da će se stanovništvo povećati na 525 milijuna do 2035.,

pa na 526.000.000 oko 2040, nakon toga se postupno smanjuje na 517 milijuna do 2060..

U istom razdoblju, prosječna dob u EU stanovništva predviđa se da će

porasti na 47,6 godina. Radno sposobno stanovništvo očekuje stalno

smanjenje, dok će broj starijih osoba imati veći udio u ukupnom stanovništvu

Još jedan aspekt starenja stanovništva je progresivno starenje starije samog

stanovništva EU-a. Udio onih u dobi 80+ se predviđa da će gotovo utrostručiti

između 2010. i 2060 .

Inkluzija se također odnosi do određene granice do koje ICT pomaže u

podržavanju i promoviranju sudjelovanja u svim slojevima društva

(društvenim odnosima, poslu, kulturi, politici i dru). sudjelovati u

kulturnim aktivnostima u svojim lokalnim zajednicama i dijeliti vrijednosti.

Naposljetku, svaki pojedinac ima pravo na i životni standard koji odgovara

zdravlju i blagostanju neke osobe, smještaj i zdravstvenu njegu kao i sve druge potrebe.

Osobe starije životne dobi

U odnosu na osobe starije životne dobi, korištenje ICT-a u svrhu inkluzije je

u najbolju ruku u povojima. Iako su organizacije koje promiču inkluzivnost stvarne,

one su ipak usmjerene primarno na druge grupacije (invalidi, mladi, veterani,

druga manjinska populacija). Kada se povede pitanje inkluzije osoba starije životne dobi,

obično u kontekstu zdravstvene politike, a i tada se raspravlja sa gledišta invalida,

(ta činjenica sama po sebi govori u prilog određenog društvenog isključivanja i minimaliziranja).

Najvažniji dokument koji pruža pregled situacije za osobe starije životne dobi u hrvatskoj

proveden je od strane Ekonomskog instituta u Zagrebu, ‘Socijalna zaštita i društvena

inkluzija u hrvatskoj’, (2006). U dokumentu se ukazuje na niz problema sa kojima se

osobe starije životne dobi suočavaju u hrvatskoj, kao na primjer: status rizika bog

slabog pristupa zdravstvenoj njezi i disproporcionalno, visoka razina siromaštva i dru.

Ipak, nema povezanosti sa pitanjima koja se tiču posebno osoba starije životne dobi,

te se ne spominje ICT kao metodologija koja pomaže inkluzivnost osobama starije

životne dobi je posebno pitanje. Izgleda da je op gledište takvo, prema kojem je

jedino ono što osobe starije životne dobi trebaju bolji pristup zdravstvenoj njezi.

Takvo je poimanje prilično zapanjujuće.

Cijeli članak pročitajte na ovom linku