Kategorija

O nama

 
 

Misija i vizija Foruma 50+

Misija Promicanje emocionalnog, socijalnog i fizičkog blagostanja starijih osoba te solidarnosti i tolerancije među generacijama Vizija Razvijati zdravu zajednicu osnaživanja starijih ljudi radošću, zdravljem i smislenim životom  

Program rada i izvješća

Plan i program rada za 2018.   Plan i program rada za 2017. Izvješće o izvršenju plana 2017.    

Plan i program rada za 2018.   Plan i program rada za 2017. Izvješće o izvršenju plana 2017.    

Strateški plan 2016.-2019.

U prilogu…

Linkovi naših publikacija

Brošura Usamljenost starijih osoba – izazovi i mogućnosti: Brošura STOP nasilju Priručnik iz Socijalnog poduzetništva Brošuraiz Socijalnog poduzetništva Brošura Digitalna agenda za kreativnu Hrvatsku

Djelatnost

Djelatnost SOCIJALNA DJELATNOST, i to: a) Socijalna pomoć i podrška: – Pomoć i podrška starijim osobama b) Humanitarna pomoć: – Poboljšanje kvalitete života i zdravlja socijalno isključenih Ciljne skupine: – građani – opća populacija – mladi opća populacija – nezaposleni… Nastavi čitati →

CV Predsjednik Foruma 50+

CV Svetopetrić

CV Svetopetrić

Statut

Statut

Statut

Ljudski potencijali

Ljudski potencijali Foruma 50+: Odgovorne osobe: mr. sc. Ivan Svetopetrić, predsjednik; Melita Uroić Štefanko, tajnica; E-Facilitator ( među generacijski posrednik prijenosa znanja)) Martin Babić, ICT  instruktor ( Foruma 50+) Marina Rožić, ICT podrška, volonterka; Instrukcije iz matematike Franjo Šego, profesor… Nastavi čitati →

Pristupnica

Pristupnica Udruzi Forum50+

Pristupnica Udruzi Forum50+

Izvješća 2009. – 2016.

Financijska i programska izvješća 2016. Bilanca 2016. Izvješće - instrukcije Izvješće - ICT Financijska izvješća 2015. Bilanca 2015. Izvještaj o prihodima i rashodima 2015.   Izvješća o realizaciji projekata 1. "Besplatne instrukcije iz matematike - zlatna generacija mladima" 2. Financijsko izvješće Projekt Digitalna agenda za kreativnu Hrvatsku I-V 2015. DA 6-12.2015.   3. Izvješće o provedbi projekta"e-Klub65+", 2015. 4. Izvješće o provedbi projekta "Digitalno uključivanje starijih osoba, "e-Klub 65+"

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2014. GODINU

PRIHODI

R.B.

OPIS

KUNA

1.

HZZ Hrvatski Zavod za zapošljavanje

7.023,61

2.

Grad Velika Gorica

18.000

3.

Turistička zajednica grada Velika Gorica

1.000

4.

Zagrebačka županija

10.000

5.

Donacija građana

3.400

6.

Članarina

7.900

7.

Ostale donacije

7.1

- računalo

3.275

7.2.

- povrat doprinosa

46,25

7.3.

- ostalo

442,88

UKUPNO

51.087,74

TROŠKOVI

1.

Komunikacija

8.816,25

2.

Knjigovodstvo

1.196,76

3.

Bankovni troškovi

648,55

4

Ostali troškovi ureda

(pošta, bilježnik, biljezi, kopiranje, papir, boja i dru

2.848,54

5.

Najam PC-a

4.986,96

6.

Plaće

8.235,96

7.

Drugi dohodak

11.288

8.

Porezi

6.269,98

9.

Mediji

562,5

10.

Zeleni transport

1.000

11

Internet

1.896,13

12

Amortizacija

1.772,41

UKUPNO

49.522,04

Velika Gorica 28.01.2015.

Predsjednik Foruma50+

Ivan Svetopetrić  v.r.

Normal 0 false false false EN-US JA X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Normal 0 false false false EN-US JA X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Normal 0 false false false EN-US JA X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
Financijsko izvješće za 2013.

I.

Prihodi

Izvori financiranja

1.

Državni proračun

19.450,38

2.

Lokalna samouprava

27.000,00

3.

Donacije poslovnog sektora

5.000,00

4.

Prihodi od članarine

3.100,00

5.

Ostali prihodi

527,71

UKUPNO I. PRIHODI 2013. 55.078,09

II.

Rashodi

Troškovi

1.

Materijalni izdaci

1.1.

Troškovi ureda

2.204,82

1.2.

Troškovi telefona

4.451,81

1.3.

Usluge knjigovodstvenog servisa

1500,00

1.4.

Troškovi platnog prometa

717,47

Ukupno materijalni izdaci ureda 8.874,10

2.

Direktni izdaci

2.1.

Usluge
2.1.1. Internet i web-hosting

3.649,42

2.1.2. Ostale usluge
-  marketing

587,50

2.2.

Opremanje Kluba 65+
- nabavka i najam računala

7.341,13

- nabavka pisača i namještaja

1.624,03

2.3.

Ostali direktni izdaci
- održavanje telefona i računala

3.349,65

- amortizacija

1.033,90

Ukupno direktni izdaci 17.585,63

3.

Izdaci za plaće i naknade

3.1.

Neto plaće za zaposlene

14.138,32

3.2.

Ugovori o djelu

4.824,00

3.3.

Doprinosi  i porezi

5.705,72

3.4.

Izdaci za naknade
Ukupno izdaci za plaće i naknade 24.668,04
UKUPNO II. IZDACI 2013. 51.127,77
Razlika prihoda i rashoda (prijenos u 2014.) 3.950,32
Financijsko izvješće za 2012. Normal 0 false false false EN-US JA X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Financijsko izvješće za 2012.

I.

Prihodi

Izvori financiranja

1.

Državni proračun

21.361,17 kn

2.

Donacije građana

2.000,00 kn

3.

Primici od kamata

73,89 kn

4.

Lokalna samouprava

- Zagrebačka županija

10.000,00 kn

- Grad Velika Gorica

10.000,00 kn

5.

Donacije poslovnog sektora

1.500,00 kn

6.

Donacije međunarodnih donatora

0,00 kn

7.

Vlastiti prihodi

5.000,00 kn

8.

Prihodi od članarine

1.920,00 kn

10.

Ostali prihodi ( prijenos iz 2011.)

27.326,59 kn

UKUPNO I. PRIHODI 2012.

79.181,65 kn

II.

Troškovi

1.

Materijalni izdaci

1.1.

Režijski troškovi ureda

2.287,91 kn

1.2.

Troškovi telefona

6.751,15 kn

1.3.

Uredski materijal

602,00 kn

1.4.

Usluge knjigovodstvenog servisa

4.272,00 kn

1.6.

Troškovi platnog prometa

993,42 kn

1.7.

Ostali izdaci

1.340,56 kn

Ukupno materijalni izdaci ureda

16.247,04 kn

2.

Direktni izdaci

2.1.

Usluge

2.1.1. Web

1.797,00 kn

2.1.2. Projekt Klub 65+

6.000,00 kn

2.2.

Osnivanje zadruge

11.338,02 kn

2.3.

Troškovi edukacije

3.118,11 kn

Ukupno direktni izdaci

22.253,13 kn

3.

Izdaci za plaće i naknade

3.1.

Neto plaće za zaposlene

21.215,46 kn

3.2.

Ugovori o djelu

8.871,09 kn

3.3.

Doprinosi

10.429,33 kn

Ukupno izdaci za plaće i naknade

40.515,88 kn

UKUPNO II. IZDACI 2012.

79.016,05 kn

Ukupno pregledano: {hits}71{/hits}       FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2011.
I.

Prihodi

Izvori financiranja

1.

Državni proračun

20.219,99 kn

2.

Zaklade RH

12.790,00 kn

3.

Primici od kamata

79,94 kn

4.

Lokalna samouprava

24.700,00 kn

- Zagrebačka županija

16.700,00 kn

- Grad Velika Gorica

8.000,00 kn

5.

Donacije međunarodnih donatora

96.659,64 kn

6.

Vlastiti prihodi

4.520,00 kn

7.

Prihodi od članarine

1.420,00 kn

8.

Donacije građana

2.000,00 kn

9.

Ostali prihodi

1.223,34 kn

UKUPNO I. PRIHODI 2011.

163.612,91 kn

II.

IZDACI (Troškovi)

1.

Materijalni izdaci

1.1.

Režijski troškovi ureda

1.098,85 kn

1.2.

Troškovi telefona

7.381,42 kn

1.3.

Uredski materijal

3.363,61 kn

1.4.

Usluge knjigovodstvenog servisa

9.225,00 kn

1.6.

Troškovi platnog prometa

1.184,17 kn

1.7.

Ostali izdaci

410,00 kn

Ukupno materijalni izdaci ureda

22.663,05 kn

2.

Izdaci za aktivnosti

2.1.

Usluge promidžbe i izdavaštvo

2.1.1. Web usluge

3.728,00 kn

2.1.2. Reklame, priručnici i brošure

17.716,92 kn

2.2.

Grafičke usluge

2.004,45 kn

2.3.

Troškovi edukacije

2.3.1. Tečaj informatike i jezika

10.844,00 kn

2.3.2. Troškovi osvježenja

651,32 kn

2.4.

Naknade izvoditeljima aktivnosti

51.223,35 kn

2.5.

Ostali izdaci za aktivnosti (instrukcije i dru)

9.329,00 kn

Ukupno izdaci za aktivnosti

95.497,04 kn

3.

Izdaci za plaće i naknade uposlenih

3.1.

Neto plaće za zaposlene

23.213,70 kn

3.2.

Doprinosi za place zaposlenih

12.735,93 kn

Ukupno izdaci za plaće i naknade 35.949,63 kn
UKUPNO II. IZDACI 2011.

154.109,72 kn

Velika Gorica, 28.02.2012.                 Predsjednik Foruma50+ Ivan Svetopetrić

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE za 2010.

I.

IZVORI FINANCIRANJA (Prihodi)

KN

1.

Iz Državnog  proračuna

21.604,92 kn

2.

Iz vlastitih sredstva (članarine i vl. djelatnost )

7.840,00 kn

3.

Od gradova i županija

20.000,00 kn

4.

Od ostali donatora

5.508,21 kn

UKUPNO I. (1+2+3+4+5)                                                                    54.953,13  kn

II.

IZDACI (Troškovi)                                46.024,37 kn

1.

Materijalni izdaci ureda

Ukupno

1.1.

Zakup poslovnog prostora

0,00 kn

1.2.

Režijski troškovi - struja

491,13 kn

1.3.

Usluge komunikacije (tel/fax)

5.186,60 kn

1.4.

Usluge knjigovodstvenog servisa

4.797,00 kn

1.5.

Uredski materijal

1.592,76 kn

1.6.

Ostali troškovi (bankarski i poštanski )

1.097,97 kn

13.165,46 kn

2.

Izdaci za aktivnosti

2.1.

Provedba projekata

2.1.1. Tečajevi

13.400,03 kn

2.1.2. Date donacije

1.000,00 kn

2.1.3. Fotokopiranje

238,00 kn

2.2.

Porezi i doprinosi

2.2.1. Za dohodak i zaposlenika

4.159,54 kn

2.3.

Troškovi konferencija, seminara i dru

2.3.1. Razno

1.326,00 kn

2.3.2. Troškovi osvježenja

500,00 kn

2.4.

Ostali izdaci za aktivnosti

2.4.1. Razno

3.500,00 kn

Ukupno 24.123,57 kn

3.

Izdaci za plaće i naknade

Ukupno

3.1.

Naknada drugog dohotka

2.800,00 kn

3.2.

Plaća i prijevoz zaposlenika

5.635,34 kn

8.435,34 kn

4.

Putni izdaci  (putni troškovi)

Ukupno

4.1.

Izdaci za dnevnice za službena putovanja

300,00 kn

300,00 kn
UKUPNO II (1+2+3+4) 46.024,37 kn

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

PRIHODA I RASHODA

ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2009

PRIHODI:

Ukupno ostvareni prihodi u 2009.

95.648,50

Od toga ostvareno od:

- državnog proračuna

30.000,00

- proračuna jedinica lokalne samouprave

a) županija Zagrebačka

b) grad Velika Gorica

50.000,00

4.800,00

- vlastitih prihoda ostvarenih obavljanjem         dopuštenih djelatnosti

2.398,50

- prihodi od članarina

1.250,00

- međunarodnih donatora

0

- donacija građana/građanki RH

6.000,00

- donacija poslovnog sektora u RH

1.000,00

Ostali izvan bilančni prihodi

Prijenos iz 2008. i osobno namirenje

11.426.37

RASHODI:

Ukupni rashodi

107.074,87

- naknade platnog prometa

909,72

- izdaci za telefon, mobitel i internet

6.700,52

- informatičke usluge, oglašavanje, promidžba

18.127,20

- uredski material

3.759,13

- troškovi informatičke edukacije

8.000,03

- ukupan iznos isplaćenih plaća

- ukupan iznos isplaćen za naknade drugog dohotka

22.192,95

- poštarina

625,20

- troškovi službenog puta

7.983,42

- donacije

2.416,45

- osiguranje

1.882,42

- javnobilježničke usluge

162,00

- Trošak električne energije

54,01

- troškovi izvedbe projekta

32.293,82

- knjigovodstvene usluge

1.968,00

Normal 0 false false false EN-US JA X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Financijsko izvješće za 2012.

I.

Prihodi

Izvori financiranja

1.

Državni proračun

21.361,17 kn

2.

Donacije građana

2.000,00 kn

3.

Primici od kamata

73,89 kn

4.

Lokalna samouprava

- Zagrebačka županija

10.000,00 kn

- Grad Velika Gorica

10.000,00 kn

5.

Donacije poslovnog sektora

1.500,00 kn

6.

Donacije međunarodnih donatora

0,00 kn

7.

Vlastiti prihodi

5.000,00 kn

8.

Prihodi od članarine

1.920,00 kn

10.

Ostali prihodi ( prijenos iz 2011.)

27.326,59 kn

UKUPNO I. PRIHODI 2012.

79.181,65 kn

II.

Troškovi

1.

Materijalni izdaci

1.1.

Režijski troškovi ureda

2.287,91 kn

1.2.

Troškovi telefona

6.751,15 kn

1.3.

Uredski materijal

602,00 kn

1.4.

Usluge knjigovodstvenog servisa

4.272,00 kn

1.6.

Troškovi platnog prometa

993,42 kn

1.7.

Ostali izdaci

1.340,56 kn

Ukupno materijalni izdaci ureda

16.247,04 kn

2.

Direktni izdaci

2.1.

Usluge

2.1.1. Web

1.797,00 kn

2.1.2. Projekt Klub 65+

6.000,00 kn

2.2.

Osnivanje zadruge

11.338,02 kn

2.3.

Troškovi edukacije

3.118,11 kn

Ukupno direktni izdaci

22.253,13 kn

3.

Izdaci za plaće i naknade

3.1.

Neto plaće za zaposlene

21.215,46 kn

3.2.

Ugovori o djelu

8.871,09 kn

3.3.

Doprinosi

10.429,33 kn

Ukupno izdaci za plaće i naknade

40.515,88 kn

UKUPNO II. IZDACI 2012.

79.016,05 kn

Financijska i programska izvješća 2016. Bilanca 2016. Izvješće – instrukcije Izvješće – ICT Financijska izvješća 2015. Bilanca 2015. Izvještaj o prihodima i rashodima 2015.   Izvješća o realizaciji projekata 1. “Besplatne instrukcije iz matematike – zlatna generacija mladima” 2. Financijsko… Nastavi čitati →

© 2018 CENTAR ZA KVALITETU ŽIVOTA — Pogoni WordPress

Temu izradio Anders NorenGore ↑