Aktivnosti GSC Klubova

GSC – Gorički senior centar je Program za starije osobe sa svrhom aktivnog i

zdravog starenja kako bi starije osobe ostvarile  tjelesno, duševno i društveno, blagostanje

koje produžuje samostalni život.

GSC aktivnosti provodi po područjima interesa korisnika udruženih u Klubove.

KLUBOVI

1. eSenior

2. FitSenior

3. Poliglot Club

4. ArtSenior

5. Dijalog i debata

6. Senior sport

7. Učinkovite ruke

8. Društvene igre

9. Psihološka pomoć

10. Urban Agenda

eSenior Klub

Klub temelji aktivnosti na:

1. Digital Agenda for Europe

Oko 30 % Europljana nikada ne koriste Internet. Tim ljudima –

uglavnom starijim osobama, nezaposlenima ili s niskim primanjima –

nedostaju vještine, samopouzdanje i sredstva za korištenje digitalnih

medija, te stoga nisu u stanju sudjelovati u današnjem društvu.

2. Europska komisija u EUROPE2020 – Integriranim smjernicama za

gospodarske i politike zapošljavanja zemalja članica  kroz sljedeće smjernice

( Izvor: European Commission: EUROPE2020 – Integrated

guidelines for the economic and employment policies of the Member

States http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/Brochure%20Integrated%20Guidelines.pdf)

– “Smjernica 8: Razvoj kvalificirane radne snage koja odgovara potrebama

tržišta rada, promicanje kvalitete rada i cjeloživotno učenje

– Smjernica 10: Promicati socijalno uključivanje i borbu protiv siromaštva

– Omogućiti slobodan pristup osnovnoj računalnoj edukaciji

 

3. Inovativni je način komunikacije i aktivizma kroz ICT učenje

interakcijom starijih i mlađih osoba, na način da mladi nauče starije

prevladati digitalni jaz, a stariji mlade usmjeriti temeljem životnog

iskustva. Ovakva iskustva imaju u Bugarskoj, Njemačkoj, Italiji, Grčkoj,

Poljska i Španjolskoj.

4. Informacijsko-komunikacijske tehnologije

 

I treća životna dob

Radionice digitalnih kompetencija, i to:

– osnove informatičkog znanja i vještina

– uporaba pametnih telefona i tableta

– ostale osnove odigitalne pismenosti i multimedije

(digitalna fotografija, grafika, zvuk, animacija i video)

Ured za e-usluge

Ured je ustrojen za pomoć starijim osobama za usluge

koje su online dostupne, i to:

– e-zdravlje: naručivanje lijekova kod liječnika

obiteljske medicine, naručivanje na specijalističke preglede;

–  platni promet: plaćanje računa bez naknade

– online pomoć pri uporabi računala, tableta i pametnih telefona

Urban Agenda Klub

Klub aktivnosti temelji na slijedećoj tezi:

“Grad je kolektivno mjesto koje pripada svim njegovim

stanovnicima, a koji mora ponuditi potrebne uvjete

za pristojan život iz društvenog, političkog, kulturnog,

gospodarskog i ekološkog stajališta”

Primjena prava na grad za starije osobe: mogućnost Urban Agende EU